snilleblixten.net
FLASHBACK MODERATOR GASON (Chemtrail-förnekare) TROLLAR MED MULTIPLA KONTON PÅ KONSPIRATION
FLASHBACK-LEDNINGEN HÅLLER REGELBRYTANDE MODS OM RYGGEN ”GASON” TROLLAR OCH STRYPER YTTRANDEFRIHETEN PÅ KONSPIRATION Jag har sedan år 2007 på Flashback gått under användar…