snilleblixten.net
MÅNENS STORLEK ENDAST 110 KM = MÅNSKUGGAN VID TOTALA SOLFÖRMÖRKELSER !!!
MÅNENS DIAMETER ÄR ENDAST 110 KM, INTE 3 476 KM !!! BEVISAS AV MÅNSKUGGAN UNDER SOLFÖRMÖRKELSER Man kan inte se någonting av solen längs med månskuggan, skuggan som månen kastar på j…