snilleblixten.net
EVOLUTIONEN ÄR MATEMATISKT OMÖJLIG !!! Evolutionsteorin är en oändligt osannolik slumpteori…
. MATEMATISKT ÄR EVOLUTIONSTEORIN OÄNDLIGT OSANNOLIK !!! EN SLUMPTEORI SOM GÅR EMOT ALL RIM OCH RESON… . Enligt evolutionsteorin så har livet hokuspokus uppstått ur livlös materia! Mat…