snilleblixten.net
GLÖM CHRISTER PETTERSSON !!! Konspirationen mot Olof Palme och svenska folkhemmet för 25 år sedan…
OLOF PALME STOD I VÄGEN… LEIF GW PERSSON – DET VAR EN KONSPIRATION !!! Polisprofessorn Leif GW Persson ger inte mycket för CP-teorin, att A-lagaren och sossen Christer Pet…