snilleblixten.net
DNA-KODEN och DNA-AVKODAREN måste finnas samtidigt! CD utan CD-spelare fyller ingen funktion…
. DNA-KODEN OCH DNA-AVKODAREN MÅSTE FINNAS SAMTIDIGT PARADOXEN SOM STJÄLPER EVOLUTIONSTEORIN !!! . Vetenskapsmannen Aja Govinda förklarar här med en träffande analogi, att på samma sätt som en CD ä…