snilleblixten.net
VALARNA MOTBEVISAR EVOLUTIONSTEORIN !!! Valarna har aldrig flummat fram från landdjur, bara en absurd myt!
VALARNA HAR ALDRIG LEVAT PÅ LAND !!! SISTA SPIKEN I KISTAN FÖR EVOLUTIONSTEORIN… Visste ni att evolutionsteoretiker på fullt allvar hävdar att valarna långt bak i tiden var lan…