snilleblixten.net
UNIVERSUM SKAPAS vart 8 640 000 000 år! Vår skapargud Brahmas livstid = 311 040 000 000 000 år !!!
ALLA KOSMISKA ÄGG (GALAXER) ALSTRAS FRÅN HERREN VISHNU !!! HERREN BRAHMA SKAPAR KOSMOS UR DET KOSMISKA ÄGGET !!! INDIEN ÄR VETENSKAPENS URSPRUNG !!! Indiska astronomer och matematiker hade redan fö…