snilleblixten.net
KAN UNIVERSUM HA SKAPAT SIG SJÄLV? Big Bang trolig? Givetvis inte, en logisk omöjlighet, bara trams!
. UNIVERSUM SKAPAT SIG SJÄLV FRÅN ABSOLUT INGENTING? GIVETVIS INTE, BARA PSEUDOVETENSKAPLIGT TRAMS! För att något ska kunna skapa sig själv, så måste det även existera innan det existerade, …