snilleblixten.net
HJÄRNAN ÄR BARA ETT MODEM !!! Hjärnan är en förbindelselänk mellan oss medvetna själar och våra sinnesorgan!
. VI SJÄLAR ÄR MEDVETNA !!! VÅRA MODEM I SKALLEN ÄR OMEDVETNA !!! . JAGET/SJÄLEN/MEDVETANDET vs HJÄRNAN I SKALLEN: . HJÄRNAN fungerar som en biologisk kopplingscentral, ett MODEM, en förbindelselän…