snilleblixten.net
VEM PROGRAMMERADE och KODADE DNA? Hur uppstod den genetiska informationen?
. VEM PROGRAMMERADE OCH KODADE DNA? DNA BEVIS FÖR VÅR INTELLIGENTE DESIGNER !!! Givetvis är det den Högsta styrande intelligensen i universum, allas vår gemensamma Intelligente Designer, som…