snafu.evil.pl
No homo
Ostatnio na prośbę kolegi złożyłam krótki materiał wideo zachęcający do przyjazdu na pewną międzynarodową niszową imprezę organizowaną w Polsce. Nie jestem z siebie zadowolona.