snafu.evil.pl
Nieoczekiwana zmiana miejsc
Twoim zadaniem jako mężczyzny, który uważa kobiety za takich samych ludzi jak ty, nie jest pogodzenie się ze swoją rolą w “patriarchalnej kulturze opresji” czy jak to jest teraz nazywane. Twoim zad…