snafu.evil.pl
życie
jestem człowiekiem. mówią, że życie ludzkie potrzebuje bezwarunkowej ochrony. mówią, że chcę “zabijać”, że występuję “w obronie aborcji”. występuję w obronie ż…