snafu.evil.pl
ludzie po drugiej stronie lasu
Był taki wątek (link na końcu notki), w którym nieznane mi osoby zadeklarowały chęć zorganizowania manifestacji heteroseksualistów oraz rozmawiały o kasie wydawanej na promowanie zboczeń. Zatem za …