smsmine.wordpress.com
कोणाकडे असा मॅसेज आहे का
कोणाकडे असा मॅसेज आहे का जो 11 जणांना पाठवल्यावर ऊन कमी होईल…..!!!! 😜🤪😂🤣🤓😉😎