smsmine.wordpress.com
सध्या समाजात पडलेले तीन भाग
सध्या समाजात पडलेले तीन भाग . . . . . . . . . . . . . . . एक व्हाट्सअप्प वर स्टिकर पाठवता येणारे , दुसरे पाठवता न येणारे आणि तिसरे “हे कसं पाठवलं?” विचारणारे…