smsmine.wordpress.com
हँपी पित्रुपक्ष
जो पर्यंत आयुष्य आहे ….. रोज डी पी बदला! नंतर तर एकाच फोटोमध्ये लटकुन रहायचे आहे 😂 तोही पोरानी लावला तर! 😜 *हँपी पित्रुपक्ष*…