smsmine.wordpress.com
बायको नवऱ्याला विचारते…..
😃😊 बायको नवऱ्याला विचारते….. “शंकर पार्वतीच्या फोटोत शंकर त्रिशुळाबरोबर उभा आहेत. 🔱🔱🔱 😊😊😊 विष्णू लक्ष्मीच्या फोटोत विष्णू चक्राबरोबर उभा आहेत. 🔆🔆🔆 😊😊😊 राम सिताच्या फोटोत राम पण धनुष्याब…