smsmine.wordpress.com
काळजीपुर्वक वाचा व विचार करा
काळजीपुर्वक वाचा व विचार करा: आम्ही या भूतलावर जन्म घेण्यासाठी आईच्या उदरात ९ महिने थांबतो. नीट चालायला येण्यासाठी वर्ष – दीड वर्ष थांबतो. शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ३,४ वर्ष थांबतो. मतदानासाठी …