smsmine.wordpress.com
हिंदूनुतनवर्षाभिनंदन
ॐ ब्रह्मध्वज नमस्तेsस्तु सर्वाभीष्ट फलप्रद ! प्राप्तेsस्मिन्वत्सरे नित्यं मद्गृहे मंगलं कुरू !! । । ब्रह्मध्वजाय नम:।। हिंदूनुतनवर्षाभिनंदन ! चैत्र शुध्द प्रतिपदा , गुढीपाडवा आपणांस आणि आपल्या कुटु…