smsmine.wordpress.com
सरस्वती वंदना
!! सरस्वती वंदना !! हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे , अम्ब विमल मति दे ………. जग सिर मौर बनाएँ भारत वह बल विक्रम दे , अम्ब विमल मति दे ……….. साहस श…