smsmine.wordpress.com
हसू नका पुढे share करा
रिकाम्या जगी (हो/नाही )भरा! 1)………. मी मानव नाही. माकड आहे. (हो/नाही ). 2)…….. मी वेडा आहे. (हो/नाही). 3)………….माझ्या डोक्याचा काहीच उपयोग नाही (…