smsmine.wordpress.com
संपणार आहे दोन हजार सतरा
संपणार आहे *दोन हजार सतरा* प्रोब्लेम सारे *विसरा,* विचार करू नका *दूसरा,* चेहरा ठेवा नेहमी *हसरा,* आणि तुम्हाला Advance मध्ये“Happy New Year *दोन हजार आठरा*”…