smsmine.wordpress.com
एका लग्नात नवरी ने घेतलेला उखाना
एका लग्नात नवरी ने घेतलेला उखाना – ‘ लाल मणी तोडले काळे मणी जोडले.. चंदू रावांसाठी मी सात जण सोडले..’ – नवरदेव भर लग्नातून ऊठून पळाला..…