smsmine.wordpress.com
स्नेह आहेच.. तो असाच राहावा.
स्नेह आहेच.. तो असाच राहावा.नात्यातला गोडवा असाच राहावा. आपणास मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.!! तिळगुळ घ्या.. गोड बोला..…