smsmine.wordpress.com
दत्त दत्त दत्ताची गाय
दत्त दत्त दत्ताची गाय ;गायच दुध , दुधाची साय ; सायच दही , दह्याच ताक ; ताकाच लोणी , लोण्याच तुप ; तुपाची धार : दत्त दत्त दत्ताची गाय ; !! दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा !! !! श्री दत्त जयंती…