smsmine.wordpress.com
गजानन महाराज प्रगट दिनाच्या सर्वांना कोटि कोटि शुभेच्छा
|| गण गण गणात बोते || ॥ अनंत कोटी ॥ ॥ ब्रम्हांड नायक ॥ ॥ महाराजाधिराज ॥ ॥ योगीराज ॥ ॥ परब्रम्ह ॥ ॥ सच्चीदानंद ॥ ॥ भक्तप्रतीपालक ॥ ॥ शेगावनीवासी ॥ ॥ समर्थ सद्गुरु ॥ श्री संत गजानन महाराज की जय. जय ग…