smsmine.wordpress.com
मोठा झाल्यावर
लहानपन:-मोठा झाल्यावर मी डॉक्टर होईल, पायलट होईल किंवा इंजिनीअर होईल…. तरुणपण:-Zp च्या शिपायाच्या जागा निघाल्या की सांग रे…