smsmine.wordpress.com
वाघ जखमी झाला तरी
खूप सुन्दर ओळ वाघ जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही…. तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो, अन पुन्हा एकदा बाहेर पडतो….. घेऊन, तीच दहशत…..अन तोच दरारा!!! पराभवाने माणुस संपत नाही., प्रय…