smsmine.wordpress.com
आम्ही नेहमीच गोड बोलतो
Advance warning! पुणेकर – आम्ही नेहमीच गोड बोलतो त्यामुळे उगीच संक्रांतीचे मेसेज, तिळगुळाचेफोटो वगैरे व्हॉट्स ऍप वर पोस्ट करू नये… अगदीच वाटल्यास प्रत्यक्ष भेटून (दुपारी1 ते 4सोडून) तिळ…