smsmine.wordpress.com
नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे
नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे, कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात, तर आयुष्यभर एकटे राहाल..!…