smsmine.wordpress.com
जगणं खूप सुंदर आहे
जगणं खूप सुंदर आहे; त्यावर हिरमुसू नका, एक फुल उमललं नाही, म्हणून रोपाला तुडवू नका… सगळं मनासारखं होत असं नाही, पण मनासारखं झालेलं विसरू नका; सुटतो काही जणांचा हात नकळत; पण धरलेले हात सोडू नक…