smsmine.wordpress.com
Dole ani Prem
Dole Mitun Prem karte Ti Preyasi Dole Mitlyasarkhe Prem karte ti Dasi Dole Watarun Prem karte ti patni Aani Dole Miteparyant Prem karte ti fakt AAI.