smlallosaderanes.com
La Conselleria d’Educació publica la resolució de subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre 2018
El termini per a presentar la justificació de la subvenció serà des del 3 fins al 20 de setembre de 2018. L’incompliment de l’esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida. La Co…