smlallosaderanes.com
La meua modesta i sincera opinió
Després d’haver llegit als dos grans referents de la nostra banda, el president i el director, poc em queda a dir de nou, però sí que volia donar la meua opinió sincera des de dos punts de vista. E…