smlallosaderanes.com
Campanya d’activitats comarcals 2014
A proposta de la Comissió d’Activitats Comarcals, la Junta Directiva de la FSMCV aprova la NORMATIVA PER A LA CONSIGNACIÓ DE DOTACIONS ECONÒMIQUES PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA D’ACTI…