smiuchin.wordpress.com
Misao dana
Pravim ljudima se ne vidi ni kad su gladni ni kad nemaju para. Slabom i nikakvom Ĩoveku se primeti i kad nema stolicu.