smiuchin.wordpress.com
Misao dana
Nije srećan onaj ko puno ima, već onaj kome malo treba.