smartland.vn
Trời sinh phụ nữ Smartland - Thông minh xinh đẹp đố nơi nào bằng
Đã có biết bao nhiêu bài thơ, bài văn, bản nhạc, bao tác phẩm nghệ thuật ngợi ca vẻ đẹp hình thể, phẩm chất, trí tuệ, tâm hồn người phụ nữ. Trong một ngày vui và ý nghĩa như thế này - ngày 20/10, thật thiếu sót nếu chúng ta không bàn về phái đẹp,