smartcitiesklub.sk
V4 – Slovensko na ceste k Smart Cities - Smart Cities klub
V utorok 5. marca 2019 sa uskutočnil piaty ročník odbornej konferencie “Slovensko na ceste k Smart Cities“, tentokrát zameranej na dianie v krajinách Visegrádskej štvorky. Konferencia sa konala v hoteli SOREA Regia v Bratislave a organizovalo ju Ministerstvo hospodárstva SR a Smart Cities Klub spolu s partnermi – Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, …