smartcitiesklub.sk
Smart City Academy – obstarávanie inovácií - Smart Cities klub
Smart Cities klub v spolupráci s pánom primátorom mesta Hlohovec, Ing. Miroslavom Kollárom, podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie, Mgr. Jurajom Bugalom, ktorý je zodpovedný za modernizáciu verejného obstarávania a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku si vás dovoľuje pozvať na odborný workshop pod názvom „Smart City Academy – obstarávanie inovácií“, ktorý sa uskutoční dňa 3.12.2019 od 8:30 na zámku …