smartcitiesklub.sk
Smart Cities Workshop - Smart Cities klub
Konkurencieschopnosť miest, obcí a podnikateľských subjektov v rámci agendy Smart Cities bude hlavnou témou workshopu, ktorý sa uskutoční 25. novembra v Bratislave. Na podujatí s názvom Smart Cities Workshop sa stretnú domáci aj zahraniční odborníci z Francúzska, Izraela, Nórska a Veľkej Británie. Podujatie pripravuje rezort hospodárstva spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) …