smartcitiesklub.sk
SAVE THE DATE: Konferencia Smart Cities klubu 23. apríla 2020 - Smart Cities klub
Načerpajte inšpiráciu pre vaše ďalšie smart projekty, stretnite sa so zahraničnými expertmi a získajte nové informácie o možnostiach financovania. A to na jednom mieste – na 6. ročníku konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities. Záštitu nad podujatím organizovaným Smart Cities klubom prevzalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Hlavnou témou tohto ročníka je zmena klímy. Príďte 23. apríla do …