smartcitiesklub.sk
Otvorené dáta by mali byť základom každej zmluvy - Smart Cities klub
Mesto Žiar nad Hronom pripravuje parkovací systém riadený senzormi a vstupuje do záverečnej fázy pred jeho uvedením do praxe. V rozhovore rozpráva o skúsenostiach z jeho zavádzania Juraj Miškovič, prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Často spomínate, že pri obstarávaní senzorického parkovacieho systému sa vám osvedčilo stanovenie si niektorých podmienok a ušetrilo vám veľa …