smartcitiesklub.sk
Okrúhly stôl OECD o inteligentných mestách a inkluzívnom raste - Smart Cities klub
Dňa 9. júla 2019 sa v Paríži v sídle OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) konal prvý okrúhly stôl venovaný problematike inteligentných miest a inkluzívneho rastu. Za Smart Cities klub sa ho na pozvanie Stálej misie SR pri OECD v Paríži zúčastnil jeho predseda – Miloslav Jurík. Za Ministerstvo hospodárstva SR sa zúčastnil Martin Horváth zo sekcie podnikateľského …