smartcitiesklub.sk
Komuniké zo 4. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 29.5.2019 - Smart Cities klub
Rada hodnotila priebeh konferencie METRO Online, ktorá sa konala od 13. mája v Poprade s tým, že jej prvé dva dni boli zamerané na tému smart cities. Jej spoluorganizátorom bol Slovak Smart City Cluster. Na konferencii vystúpil aj pán Ftáčnik s príspevkom o vzniku a cieľoch rady. Odozvy na konferenciu boli veľmi dobré. Rada prerokovala žiadosť novozniknutej organizácie Chcemsmartmesto …