smartcitiesklub.sk
Komuniké z 5. zasadnutia Rady pre smart riešenia a inovácie konaného dňa 27.6.2019 - Smart Cities klub
Rada prerokovala odbornú pomoc samosprávnym krajom vo vzťahu k výzve OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1 – Inteligentný a lepší samosprávny kraj. Rada hodnotila priebeh viacerých akcií, venovaných téme inteligentných miest a regiónov, konaných koncom mája a v júni. Na konferencii ITAPA (28.5. v Bratislave) boli dve sekcie venované tejto téme. Situáciu v Českej republike priblížili prezentácia kraja Vysočina a prezentácia mesta Kolín s viacerými konkrétnymi riešeniami. …