smartcitiesklub.sk
Fotogaléria z podujatia Smart City Academy – obstarávanie inovácií. - Smart Cities klub
Fotogaléria z podujatia Smart City Academy – obstarávanie inovácií, ktoré sa konalo dňa 3.12.2019 na zámku v Hlohovci.