smartcitiesklub.sk
Chránená dielňa sa rozrastie na komplexné krízové centrum Šale - Smart Cities klub
Rozhovor s Jozefom Belickým, primátorom Šale o zrealizovaných, ako aj pripravovaných Smart opatreniach pre najbližšie obdobie – so zapojením chránenej dielne, s cieľom zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta a užšieho prepojenia jednotlivých systémov. Mestský kamerový systém v Šali funguje už dlhé roky ako chránená dielňa, ako vznikol tento projekt? Keď sme začali s budovaním kamerového systému, bolo …