smart-cities.co.il
העיר המותאמת אישית
כאשר חושבים על עיר חכמה , המחשבה הראשונה שעולה לראש היא לרוב סביב חיישנים, האינטרנט של הדברים, מידע הנאסף על התושבים, סוגית הפרטיות וכו'. אך עיר חכמה היא בראש וראשונה עיר יותר אישית. בדומה לדרך ש…